Systemic lupus erythematosus

T cell receptor β repertoires as novel diagnostic markers for systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis

Xiao Liu, Wei Zhang, Ming Zhao, Longfei Fu, Limin Liu, Jinghua Wu, Shuangyan Luo, Longlong Wang, Zijun Wang, Liya Lin, Yan Liu, Shiyu Wang, Yang Yang, Lihua Luo, Juqing Jiang, Xie Wang, Yixin Tan, Tao Li, Bochen Zhu, Yi Zhao, Xiaofei Gao, Ziyun Wan, Cancan Huang, Mingyan Fang, Qianwen Li, Huanhuan Peng, Xiangping Liao, Jinwei Chen, Fen Li, Guanghui Ling, Hongjun Zhao, Hui Luo, Zhongyuan Xiang, Jieyue Liao, Yu Liu, Heng Yin, Hai Long, Haijing Wu, huanming Yang, Jian Wang, Qianjin Lu

10.1136/annrheumdis-2019-215442

May 17, 2019