SUN, Svensk utbildningsnomenklatur (Swedish classification system of education)