Table of contents

September 2022 - Volume 81 - 9

Viewpoint

Rheumatoid arthritis

Spondyloarthritis

Systemic lupus erythematosus

  • Rising incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus: a population-based study over four decades (16 May, 2022)
    Alí Duarte-García, Mehmet Hocaoglu, Maria Valenzuela-Almada, Shirley-Ann Osei-Onomah, Jesse Y Dabit, Alain Sanchez-Rodriguez, Stephanie Q Duong, Rachel E Giblon, Hannah E Langenfeld, Graciela S Alarcón, Charles G Helmick, Cynthia S Crowson
  • Mechanism of action of baricitinib and identification of biomarkers and key immune pathways in patients with active systemic lupus erythematosus (24 May, 2022)
    Thomas Dörner, Yoshiya Tanaka, Ernst R Dow, Alisa E Koch, Maria Silk, Jorge A Ross Terres, Jonathan T Sims, Zhe Sun, Inmaculada de la Torre, Michelle Petri
  • Biological insights into systemic lupus erythematosus through an immune cell-specific transcriptome-wide association study (24 May, 2022)
    Xianyong Yin, Kwangwoo Kim, Hiroyuki Suetsugu, So-Young Bang, Leilei Wen, Masaru Koido, Eunji Ha, Lu Liu, Yuma Sakamoto, Sungsin Jo, Rui-Xue Leng, Nao Otomo, Young-Chang Kwon, Yujun Sheng, Nobuhiko Sugano, Mi Yeong Hwang, Weiran Li, Masaya Mukai, Kyungheon Yoon, Minglong Cai, Kazuyoshi Ishigaki, Won Tae Chung, He Huang, Daisuke Takahashi, Shin-Seok Lee, Mengwei Wang, Kohei Karino, Seung-Cheol Shim, Xiaodong Zheng, Tomoya Miyamura, Young Mo Kang, Dongqing Ye, Junichi Nakamura, Chang-Hee Suh, Yuanjia Tang, Goro Motomura, Yong-Beom Park, Huihua Ding, Takeshi Kuroda, Jung-Yoon Choe, Chengxu Li, Hiroaki Niiro, Youngho Park, Changbing Shen, Takeshi Miyamoto, Ga-Young Ahn, Wenmin Fei, Tsutomu Takeuchi, Jung-Min Shin, Keke Li, Yasushi Kawaguchi, Yeon-Kyung Lee, Yong-Fei Wang, Koichi Amano, Dae Jin Park, Wanling Yang, Yoshifumi Tada, Yu Lung Lau, Ken Yamaji, Zhengwei Zhu, Masato Shimizu, Takashi Atsumi, Akari Suzuki, Takayuki Sumida, Yukinori Okada, Koichi Matsuda, Keitaro Matsuo, Yuta Kochi, Japanese Research Committee on Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head, Kazuhiko Yamamoto, Koichiro Ohmura, Tae-Hwan Kim, Sen Yang, Takuaki Yamamoto, Bong-Jo Kim, Nan Shen, Shiro Ikegawa, Hye-Soon Lee, Xuejun Zhang, Chikashi Terao, Yong Cui, Sang-Cheol Bae

Systemic sclerosis

Vasculitis

Autoimmunity

Osteoporosis

Crystal arthropathies

Images in rheumatology

Letters

Electronic pages