Press releases

Occupational exposure to textile dust increases the risk of rheumatoid arthritis: results from a Malaysian population-based case–control study

Chun Lai Too, Nor Asiah Muhamad, Anna Ilar, Leonid Padyukov, Lars Alfredsson, Lars Klareskog, Shahnaz Murad, Camilla Bengtsson, MyEIRA Study Group, MyEIRA Study Group, Heselynn Hussein, Wahinuddin Sulaiman, Ing Soo Lau, Suk Chyn Gun, Nor Suhaila Sharil, M Eishwary, Mohd Shahrir Said, Ainon Mokhtar, Azmillah Rosman, Muhaini Othman

10.1136/annrheumdis-2015-208278

December 17, 2015

Comparison of Tripterygium wilfordii Hook F with methotrexate in the treatment of active rheumatoid arthritis (TRIFRA): a randomised, controlled clinical trial

Qian-wen Lv, Wen Zhang, Qun Shi, Wen-jie Zheng, Xin Li, Hua Chen, Qing-jun Wu, Wan-lan Jiang, Hong-bin Li, Lu Gong, Wei Wei, Hui Liu, Ai-jing Liu, Hong-tao Jin, Jun-xiang Wang, Xiu-mei Liu, Zhen-bin Li, Bin Liu, Min Shen, Qian Wang, Xiang-ni Wu, Di Liang, Yu-feng Yin, Yun-yun Fei, Jing-mei Su, Li-dan Zhao, Ying Jiang, Jing Li, Fu-lin Tang, Feng-chun Zhang, Peter E Lipsky, Xuan Zhang

10.1136/annrheumdis-2013-204807

April 14, 2014